Vị trí

         Địa chỉ : Số 600 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh