Cửa hàng và Nhà hàng

Khu thương mại tại Cantavil Hoàn Cầu được vận hành độc lập bởi những công ty chuyên nghiệp với tiêu chuẩn cao, chất lượng, nhằm đặc biệt phục vụ cư dân tại đây.

catavil 26