Tiền ký quỹ và các khoản phí khác ngoài tiền thuê nhà

Hợp đồng cho thuê cần nêu rõ số tiền kỹ quỹ (thông thường, chủ căn hộ thường yêu cầu khách thuê chi trả một số tiền kí quỹ tương đương với tiền thuê nhà trong vòng 3 tháng). Trừ khi chủ căn hộ có thoả thuận trước, tiền ký quỹ không được tính vào tiền thuê nhà.

Trong trường hợp hủy hợp đồng, chủ căn hộ có quyền trừ số tiền khách thuê còn nợ vào số tiền đặt cọc. Chủ căn hộ cũng cần nêu rõ thời gian trả lại khoản tiền đặt cọc cho khách thuê sau khi kết thúc hợp đồng và nêu rõ số tiền đặt cọc có thay đổi hay không trong trường hợp khách thuê tiếp tục thuê nhà. Chủ căn hộ cũng cần phải ghi giấy bên nhận ngay khi nhận tiền đặt cọc.

Thông thường, chủ căn hộ sẽ không trả lãi cho khoản tiền mà khách thuê đặt cọc trong suốt thời gian cho thuê trừ khi hai bên có thỏa thuận trước. Khách thuê có thể yêu cầu chủ căn hộ chấp nhận đặt cọc bằng tài khoản ngân hàng bảo đảm thay vì tiền mặt.

dat-coc-thue-nha-630x387

Hợp đồng thuê nhà nên nêu rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với các chi phí liên quan đến căn hộ cho thuê. Các chi phí thường bao gồm các hạng mục:

  • Các khoản chi phí do chủ căn hộ hoặc khách thuê phải trả, như vậy, cả hai bên cần thống nhất với nhau trước khi ký vào hợp đồng. Nếu trong hợp đồng không nêu rõ bên nào cần chi trả các khoản phí đó, khách thuê sẽ phải chi trả theo quy định pháp luật.
  • Chủ căn hộ hoặc khách thuê phải chi trả các khoản phí quản lí, vì vậy hai bên cần thống nhất trước với nhau ai sẽ chi trả khoản phí này.
  • Tiền thuê nhà theo quy định của nhà nước, tiền thuế nhà đất mà chủ căn hộ phải chịu trách nhiệm chi trả.

Thông thường khách thuê sẽ chi trả các khoản chi phí hàng tháng như tiền ga, tiền nước, tiền điện. Trong khi đó, chủ căn hộ thường chịu trách nhiệm chi trả các khoản sửa chữa phần liên quan đến kết cấu của căn hộ hoặc tường bao ngoài căn hộ.

Mỗi hợp đồng cho thuê đều có những điểm khác biệt riêng, điều quan trọng hợp đồng cần nêu rõ bên nào chịu trách nhiệm chi trả các khoản chi phí như thuế nhà đất, phí quản lí,… Đồng thời hợp đồng cũng nêu rõ hướng giải quyết khi các khoản phí này tăng lên.