Giới thiệu BQT

Ngày 26/2/2012, Hội nghị nhà chung cư Cantavil Hoàn Cầu đã được tổ chức theo đúng luật định. Căn cứ kết quả bỏ phiếu tại Hội nghị, Ban Quản trị gồm 7 thành viên chính thức được thành lập theo quyết định số 2904/QĐ-UBND-QLĐT của UBND Quận Bình Thạnh, ban hành ngày 07/5/2012. Ban Quản trị sẽ đại diện và thay mặt cho toàn thể các cư dân sinh sống tại Tòa nhà để thực hiện các công việc liên quan đến vận hành, quản lý và tạo dựng môi trường sống cho toàn thể cư dân Cantavil Hoàn Cầu trong nhiệm kỳ 2 năm kể từ ngày thành lập.

Trong thời gian này, Ban quản trị có quyền xây dựng nội quy sử dụng nhà chung cư phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà chung cư theo quy định của pháp luật để trình hội nghị nhà chung cư xem xét, thông qua; lựa chọn và ký hợp đồng với doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư; hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp doanh nghiệp đó không thực hiện đúng cam kết; giám sát hoạt động của doanh nghiệp quản lý nhà chung cư theo nội dung hợp đồng đã ký; thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người sử dụng liên quan tới việc quản lý, sử dụng và cung cấp các dịch vụ nhà chung cư để phối hợp với các cơ quan chức năng, với tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét giải quyết; kiểm tra, theo dõi giám sát việc sử dụng, bảo hành, bảo trì nhà chung cư theo quy định; phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong nhà chung cư; thu các khoản tiền phải nộp của các chủ sở hữu nhà ở, người sử dụng và kinh phí từ việc sử dụng các phần diện tích thuộc sở hữu chung của nhà chung cư (nếu có); thanh toán kinh phí cho doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư theo hợp đồng đã ký và trả khoản tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên trong ban quản trị và các khoản chi khác theo quy định của hội nghị nhà chung cư; thực hiện các công việc khác do hội nghị nhà chung cư giao.

Ban Quản trị bao gồm 7 thành viên:

– Ông Lâm Minh Chánh, Trưởng Ban, Đại diện Ban Quản trị ký kết các văn bản pháp lý

– Ông So Tai Wan, Phó Ban Quản trị, Phụ trách các vấn đề thuộc Chủ Đầu tư

– Ông Đoàn Quan Xuân, Phó Ban Quản trị, Phụ trách các vấn đề về Pháp lý

– Ông Trương Thanh Minh, Ủy viên, Phụ trách các vấn đề về Kỹ thuật – Bảo trì

– Ông Bùi Ngọc Long, Ủy viên, Phụ trách các vấn đề về Nhân sự, Hành chính, Dịch vụ

– Bà Nguyễn Thị Bình, Ủy viên, Phụ trách các vấn đề về Tài chính – Kế toán

– Ông Lê Mạnh Cường, Ủy viên, Phụ trách các về đề về Đối ngoại, Truyền thông và An ninh.

QD Dieu chinh TV BQT CC Cantavil Hoan Cau-0QD Dieu chinh TV BQT CC Cantavil Hoan Cau-1