Hình ảnh

Thông báo lịch cúp điện từ Công ty Điện lực Gia Định
Kính thưa Quý Cư dân, Ban quản lý tòa nhà xin thông báo đến toàn thể Quý Cư dân, Quý công ty lịch cúp điện từ Công ty Điện lực Gia Định như sau: Thời gian cúp điện   : Từ 09h00 đến 14h00 ngày 10/05/2016. Trong khoảng thời gian trên hệ thống máy phát điện […]
Thông báo phí dịch vụ tháng 04.2016
Kính gửi Quý Cư dân, Trước hết, Ban Quản Lý tòa nhà xin được gửi tới Quý Cư dân lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Hiện tại đã có thông báo phí dịch vụ tháng 04/2016, Quý Cư dân vui lòng liên hệ nhân viên lễ tân tòa nhà để nhận thông […]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CANTAVIL HOÀN CẦU THÁNG 01/2016
Thông báo lịch kiểm soát côn trùng trong căn hộ định kỳ hàng tháng
Kính gửi Quý Cư dân, Trước hết, Ban Quản Lý tòa nhà xin được gửi tới Quý Cư dân lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Chúng tôi xin trân trọng thông báo lịch xử lý côn trùng hàng tháng trong căn hộ như sau: Ngày                                                           : Ngày 28 và 29/04/2016 Thời […]
Thông báo về việc sửa chữa hầm B2
Kính gửi Quý Cư dân, Trước hết, Ban Quản Lý tòa nhà xin được gửi tới Quý Cư dân lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cư dân về việc sửa chữa hầm B2 như sau: Thời gian sửa chữa dự kiến: […]
Thông báo lịch cúp điện từ Công ty Điện lực Gia Định
Kính thưa Quý Cư dân, Ban quản lý tòa nhà xin thông báo đến toàn thể Quý Cư dân, Quý công ty lịch cúp điện từ Công ty Điện lực Gia Định như sau: Thời gian cúp điện   : Từ 09h00 đến 14h00 ngày 10/05/2016. Trong khoảng thời gian trên hệ thống máy phát điện […]
Thông báo phí dịch vụ tháng 04.2016
Kính gửi Quý Cư dân, Trước hết, Ban Quản Lý tòa nhà xin được gửi tới Quý Cư dân lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Hiện tại đã có thông báo phí dịch vụ tháng 04/2016, Quý Cư dân vui lòng liên hệ nhân viên lễ tân tòa nhà để nhận thông […]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CANTAVIL HOÀN CẦU THÁNG 01/2016
Thông báo lịch kiểm soát côn trùng trong căn hộ định kỳ hàng tháng
Kính gửi Quý Cư dân, Trước hết, Ban Quản Lý tòa nhà xin được gửi tới Quý Cư dân lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Chúng tôi xin trân trọng thông báo lịch xử lý côn trùng hàng tháng trong căn hộ như sau: Ngày                                                           : Ngày 28 và 29/04/2016 Thời […]
Thông báo về việc sửa chữa hầm B2
Kính gửi Quý Cư dân, Trước hết, Ban Quản Lý tòa nhà xin được gửi tới Quý Cư dân lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cư dân về việc sửa chữa hầm B2 như sau: Thời gian sửa chữa dự kiến: […]
Phí sử dụng điện năng tiêu thụ tháng 04.2016
Kính gửi Quý Cư dân, Trước hết, Ban Quản Lý tòa nhà xin được gửi tới Quý Cư dân lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Hiện tại đã có thông báo phí tiêu thụ điện năng tháng 04/2016 từ công ty Điện Lực Gia Định, Quý Cư dân vui lòng liên hệ […]
Thông báo chọn thầu dịch vụ sửa chữa tầng hầm B2
Kính gửi Quý cư dân Trước hết, Ban Quản Lý tòa nhà xin được gửi đến Quý Cư dân lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Để nâng cao chất lượng cho tòa nhà Cantavil Hoàn Cầu; thay mặt Ban quản trị (“BQT”) chung cư Cantavil Hoàn Cầu, sau khi bàn bạc giữa […]
Thông báo phí dịch vụ tháng 03.2016
Kính gửi Quý Cư dân, Trước hết, Ban Quản Lý tòa nhà xin được gửi tới Quý Cư dân lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Hiện tại đã có thông báo phí dịch vụ tháng 03/2016, Quý Cư dân vui lòng liên hệ nhân viên lễ tân tòa nhà để nhận thông […]